Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego

Obszary praktyki

Prawo gospodarcze

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw gospodarczych i sporzadzaniu opinii prawnych w zakresie materii związanej z działanością gospodarczą. 

Prawo cywilne

Obejmuje bardzo szerokie spektrum spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych i praw rzeczowych. 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Posiadam licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która uprawnia mnie do występowania, po wyznaczeniu przez sąd, w charakterze organu w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowym. Udzielam również porad prawnych w tego typu sprawach.

Prawo budowlane

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego. 

Prawo pracy

Prowadzę także sprawy pracownicze, gdyż zagadnienia dotyczące nawiązania, zmiany lub ustania stosunku pracy nie są mi obce. 

Prawo administracyjne

W praktyce bardzo często mam do czynienia z różnego rodzaju problemami na linii obywatel – organ administracji publicznej. Przykładowo wymienię Prawo wodne, Prawo budowlane.

Rozwiążmy problem razem

Share This