Wynagrodzenie

W tej zakładce przedstawiam zasady ustalania wynagrodzenia za usługi Kancelarii 

– Zasady ogólne

Należność za świadczone usługi ustalam z Klientem w formie umowy. Wynagrodzenie kształtowane jest przez takie elementy jak: wartość przedmiotu sprawy, nakład pracy, rodzaj zleconej sprawy, stopień skomplikowania, różnorodność zagadnień prawnych i czas niezbędny do wykonania powierzonych czynności, termin wykonania. Wycena świadczonych usług dokonywana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta oraz dokumenty lub też inne materiały źródłowe.

Postać wynagrodzenia

Wynagrodzenie może być ustalone w jednej z następujących postaci, jako:

1) ryczałt – stawka określana jest poprzez ustalenie z Klientem konkretnej kwoty wynagrodzenia za obsługę prawną w danym miesiącu ( o ile Klienta zainteresowany jest np. stałą obsługą prawną) lub za prowadzenie konkretnej sprawy. Na wynagrodzenie ma wpływ między innymi wielkość obsługiwanego podmiotu oraz ilość wizyt u Klienta związana z prowadzoną obsługą prawną,

2) stawka godzinowa – podstawą określenia wynagrodzenia jest ilość czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. Ten rodzaj wynagrodzenia preferowany jest w sytuacjach, kiedy nie można z góry określić zakresu prac. Stawka godzinowa kształtuje się na poziomie 250 – 300 zł netto (powiększona o podatek VAT 23%),

3) wykonanie konkretnego zlecenia – wynagrodzenie ustalane jest z Klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb. Obejmuje ono należność za wykonanie jednorazowego zlecenia za prowadzenie lub przygotowanie poszczególnych spraw, udzielenie porad prawnych i konsultacji (od 50 zł do 300 zł netto), sporządzenie opinii prawnej (od 250 zł do 1500 zł netto), prowadzenie sprawy przed sądem lub organem administracji publicznej (powiększone o podatek VAT 23%).

Sprawy sądowe i egzekucyjne

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy sądowej bądź egzekucyjnej ustalane jest z Klientem między innymi z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U t.j. z 2018r., poz. 265 ze zm.). Zgodnie z rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Podane powyżej stawki są kwotami netto, do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT 23%.

Rozwiążmy problem razem

Share This